Избори 2005

EMBASSY OF THE REPUBLIC OF BULGARIA
325 Stewart Street, Ottawa, Ontario K1N 6K5
Tel: (613) 789-3215 Fax: (613) 789-3524,
E-mail: mailmn@storm.ca

*ИЗБОРИ 2005**

На 25 юни 2005 г. в Република България ще се проведат избори за 40-то Народно Събрание. С любезното съдействие на властите, българските граждани на територията на Канада са поканени да упражнят правото си на глас в Избирателните секции в Посолството на Република България в Отава и Генералното Консулство в Торонто.

Желяещите да гласуват в страни, съседни на страната на пребиваване, могат да се регистрират в съответните избирателни секции.

Право на глас за избор на народни представители имат български граждани, навършили 18 години към датата на изборния ден, включително.

Препоръчително е гласоподавателите да заявяват за участието си в предстоящите избори в българските представителства не по-късно от 14 дни преди датата на провеждане на вота. Това те могат да направят чрез лично явяване, с писмо, със съобщение, по електронна поща, по факс или телекс, или чрез телефонно обаждане. За включването им в предизборните списъци е необходимо да се представят следните лични данни: име, презиме, фамилия /по паспорт, ЕГН, постоянен адрес в България, адрес на пребиваване зад граница.

Българските граждани, които не са се регистрирали своевременно, могат да направят това и в самия ден на изборите, в местата, определени за гласуване.

Изборни секции ще бъдат разкривани само, ако 14 дни преди изборите има най-малко 20 редовно регистрирани избиратели.

Гласуването ще се проведе на 25 юни 2005 г. от 06.00 до 19.00 ч. При явяването си, гласоподавателите трябва да представат валиден задграничен паспорт. В случаите на изтекъл срок на валидност на паспорта, ще може да се гласува с паспорт и удостоверение, издадено от посолството, че избирателят е подал документи за продължаване срока на валидност или за издаване на нов паспорт.

Leave a Comment

Scroll to Top