Консулски ден в Монреал 2015

 

***12 Септ. 2015, събота, 9.30 ч.***

6767 Cote des Neiges, 6 etage, #693.3, Mtl, QC, H3S 2T6

срещу плацата с магазини " Côte-des-Neiges ".
Може да паркирате на плацата  " Côte-des-Neiges ", която е точно срещу нашата сграда  и по уличките около сградата

ЗАПИСВАНЕ

по емейл: joursduconsulat.zornica@gmail.com

(Ще получите по емейла вашият час на среща с Консула)

Моля, отразете в емейла си точно данните си според  следните 5 графи:

* 1 *  В предмета на емейла дали е за ГОТОВ ПАСПОРТ или за ДРУГ ДОКУМЕНТ

* 2 *  ИМЕ-БАЩИНО-ФАМИЛИЯ

* 3 *  БРОЙ НА ДОКУМЕНТИТЕ и БРОЙ  на членовете на семейството,
ако документите са за повече от един член на семейство.

* 4 *  Упоменава се изрично ТИП  НА ДОКУМЕНТ  (декларация, пълномощно, ГОТОВИ ПАСПОРТИ и т.н.)
* 5 *   Моля, оставете и мобилен телефон за връзка в случай, че има промяна.

ЗАБЕЛЕЖКА:

 

1/ (Ще има 2 списъка: 1 - за Готови Паспорти , 2- за Заверка на Документи.
Записаните  и за подпис на документ и за готов паспорт,
ще изчакват само на едната опашка за документ и паралелно ще си вземат и готовия паспорт)

2/ Часът на записване е ориентировъчен, за да има поредност.

3/ Моля, имайте впредвид, че ще има изчакване, тъй като записът на часове ще бъде през всеки 10 мин.
и обработката на някои документи може да отнеме повече време отколкото е предвидено предварително.

4/ Обедната почивка ще бъде от 12.30 до 13.00 ч. и ще помолим записаните след 13.00 ч.
да дойдат 30 мин. предварително  и да изчакват реда си.

5/ Край на работния ден ще бъде до финалното обслужване и на последния  записан.

 

Канадско-български културен център "Зорница"- Монреал: (514) 629 6951, (438) 396  8838, (514) 369 0589

joursduconsulat.zornica@gmail.com

 

**** Centre culturel canadien-bulgare ZORNICA ***
Édition du journal « Zornica »        « Journal de la famille »      École « Saints Cyrille et Méthode »
*Établissement et Intégration    *Cours - enfants et adultes     *Bibliothèque
Groupe de danse « Zornica »     *Concerts et Événements culturels
     *Secteur Spirituel

Siège social : 6767, Côte-des-Neiges, local 693.3, Montréal, Qc, H3S 2T6

Tél. : (514) 369-0589, (514) 629 6951, courriel : zornica.info@gmail.com, site : www.mtlzornica.com

Leave a Comment

Scroll to Top