Българска Библиотека

"Св.Св. Кирил и Методий"

Монреал

Всяка неделя от 10:30 - 12:20 ч.

6767 Côte-des-Neigesет. 6 офис 693.3, MontréalH3S 2Т6

bibliotheque.zornica@gmail.com , тел. 514-369-0589

Българска Библиотека "Йордан Йовков" от 03.03.2002

Facebook група - https://www.facebook.com/groups/1803598099914906/

Българска класика

Български стихове

Българска библотека

Чужда класика

Детски приказки

Детски стихове

Детски романи

Детско-юношеска литература

Детска литература

Готварска литература

Здраве

Психология

Църковна литература

Историческа литература

Исторически романи

Изследвания-проучвания-открития

Социални романи

Хумористична литература

Криминална литература

Фантастика

Любовни романи

Астрална литература

 

Facebook група - https://www.facebook.com/groups/1803598099914906/

 

Записване и допълнителни въпроси  са възможни на място и по емейл-  bibliotheque.zornica@gmail.com

 Дарители

 


********

********

Elections Référendum Bulgarie Montréal
https://www.facebook.com/Elections-R%C3%A9f%C3%A9rendum-Bulgarie-Montr%C3%A9al-195235467551684


Bulgarian Folk Dance Ensemble Zornitsa - Montreal - Ансамбъл Зорница

https://www.facebook.com/EnsembleZornica

English - Language courses for all ages
https://www.facebook.com/English-Language-courses-for-all-ages-346069512675338

Българско училище "Св. Св. Кирил и Методий" Монреал
https://www.facebook.com/BulgarianSchoolMontreal

Bulgarian language course
https://www.facebook.com/Bulgarian-language-course-1262568067228029

Българска Библиотека "Й. Йовков" към БУ"Св.Св.Кирил и Методий" Монреал 2002 - https://www.facebook.com/groups/1803598099914906

Concours Drawings-Poetry-Mat Zornitsa Center
https://www.facebook.com/Concours-Drawings-Poetry-Mat-Zornitsa-Center-101439301479019/

 

Donation
https://www.facebook.com/Donation-228660474490449

Information about family doctors
https://www.facebook.com/Information-about-family-doctors-328358311218475

Income Tax Clinics for Low-Income people
https://www.facebook.com/Income-Tax-Clinics-for-Low-Income-people-2379045702324696

 

Вестник "Зорница" Le premier journal bulgare à Montréal
https://www.facebook.com/mtlzornica

Canadian Bulgarian TV show "Zornitsa" - Телевизионно Предаване "Зорница
https://www.facebook.com/zornitsaTV

 

Българско знаме и Трети март в Монреал_Център "Зорница"
https://www.facebook.com/110528540537770/photos/a.111037737153517/111037957153495

Bulgarian Festival on the Main Street
https://www.facebook.com/BulgarianFestival

 

КАНАДСКО-БЪЛГАРСКИ КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР "ЗОРНИЦА
https://www.facebook.com/centreZornitsa

Scroll to Top