Доброволен труд за хора с нисък доход, за замяна на плащане на глоби за колата

Програма за Доброволен труд в културния център, заместващ глоби за колата и нарушения на ученици в училище

Scroll to Top