Зов за помощ

Иван Радев - живущ в град Разград, България.

На 25.02.2011г. на сина ни Иван Найденов Радев на 6 г. беше поставена страшната диагноза – ембрионален рабдомиосарком. Това е злокачествен и изключително агресивен тумор, който се развива мълниеносно и е необходимо своевременно лечение. От тази дата живота ни се обърна и започнахме борбата за смисъла да живеем - живота на нашето дете и нашите близки.

Поставената диагноза се среща изключително рядко 1:1 000 000 и покосява предимно малки деца. За съжаление, това предполага малкия опит за лечение в България. За да оздравее Иван  е необходимо провеждането на лечение във Франция.

Cпециализираната в това лечение болница във Франция иска около 100 000 евро. Финансирането на това лечение е извън възможностите на нашето семейство. За нас живота на нашето дете е безценен и не бихме се поколебали да потърсим помощ от милион места.

Ето защо се обръщаме към вас да се дари сума независимо каква е тя и колко е голяма. Разчитаме, че с Вашата подкрепа ще осигурим на детето ни качествено лечение.

 Сметка на името на Найден Иванов Радев
IBAN BG14BPBI79491068376503 в лева BIC BPBIBGSF
IBAN BG50BPBI79491468376501 в евро
Дарителска сметка на Иван Найденов Радев
IBAN BG87BPBI79491070479701 в лева BIC BPBIBGSF
BG69BPBI79491470479701 в евро

Сметка  на чичо му Румен Радев в Монреал.
Bank Desjardins : 304018150575654
За повече информация обадете се на телефон: 514 351-5622

Leave a Comment

Scroll to Top