ИЗБОРИ 6 ноември 2016

Elections Référendum Bulgarie Montréal
https://www.facebook.com/events/

 

Посолството на Република България кани всички желаещи да гласуват на 6 ноем 2016 в Канада:
* Монреал - 2 секции
* Отава - 1 секция
* Торонто – 1 или 2 секции
* Калгари - 1 секция
* Ванкувър - 1 секция
В Монреал ще има 2 изборни секции.
Гласувайте в секцията, близка до вас.
Без предварително записване.
С валиден български документ.
от 7.00 до 20.00 ч.

 

1 СЕКЦИЯ: Културен център "Зорница", 6767 Côte-des-Neiges, # 601.1, ет.6, Montréal, QC, H3S 2T6
2 СЕКЦИЯ: Българска Църква "Свети Иван Рилски", 1191 Rue Sauve Est, Montréal, QC, H2C 1Z8
Валидни български документи:
1. Лична Карта
2. Паспорт
3. Военна Книжка на щатен военен на действаща служба
4. Пасаван, издаден от Посолството за изгубен документ

************************************************

В случай, че срокът на валидност на личната карта или паспорта е изтекъл, избирателят/гласоподавателят се допуска до гласуване, ако представи удостоверение,
издадено от дипломатическото или консулско представителство на Република България,
че е подал заявление за издаване на нов документ за самоличност.
Членовете на избирателната комисия ще предоставят на избирателите Декларация,
с която те ще декларират, че не са гласували и няма да гласуват на друго място. Ако гласуват и в изборите за президент и вицепрезидент и в националния референдум, ще подпишат два броя декларации.
* Ако сте попълнили заявление онлайн, НЯМА НУЖДА ДА ПОПЪЛВАТЕ Декларация на място при гласуване. * След попълване на заявленията онлайн, МОЖЕ ДА ГЛАСУВАТЕ, В КОЯТО И ДА Е ИЗБОРНА СЕКЦИЯ, без ограничение.

Leave a Comment

Scroll to Top